Thực đơn mẫu cho lao động

01/08/2016 1598
CÔNG TY TNHH SERVICE NHẬT PHÁT VIỆT NAM
Thực đơn mẫu dùng cho công nghiệp và lao động đơn giản

 

 

Đơn giá: < 16.000 VND

Cơ cấu thực đơn :
 

1 Món canh, 1 Món rau, 1 Món mặn, 1 Món phụ, 1 Cơm

 

Năng lượng kalo đạt từ 900-1100 kalo/1 suất
 

Tag:
qc
qc
Liên hệ với chúng tôi