Thực đơn cải thiện >15.000vnđ

01/08/2016 1524

CÔNG TY TNHH SERVICE NHẬT PHÁT VIỆT NAM

Thực đơn cải thiện

Đơn giá: >15.000 VND

Cơ cấu thực đơn:

1 Món chính, 1Tráng miệng, 1 Món phụ

Năng lượng kalo đạt từ 1200-1500 kalo/1 suất

Tag:
qc
qc
Liên hệ với chúng tôi